Delta under pandemin

Covid -19 har gjort att Betlehemskyrkan har fått ställa om stora delar av verksamheten. För detaljerad information kontakta arbetsledare Robert Ojala el. styrelseordförande Clas Jönsson.

Varmt välkommen!

För mer information, håll dig uppdaterad via dessa sidor:

__________________________________________________________

Beslut angående verksamheter i Betlehemskyrkan:

Vi webbsänder gudstjänster via:
Gudstjänst på svenska: Youtube
Gudstjänst på tigrinja: Facebook
Givet myndigheternas nya rekommendationer från slutet av oktober uppmuntrar vi er att vara med på gudstjänsten via länk i första hand.

___________________________________________________

Visa omsorg om varandra;
ring ett extra samtal för att kolla läget. Tänk särskilt på personer över 70 år som råds till att begränsa kontakter med andra så långt som möjligt.

Bön;
tillsammans ber vi för Stockholm, för Sverige och världen, för de drabbade och de som arbetar hårt med situationen. På tisdagar har vi i EFS Mittsverige särskilt böneuppdrag.

__________________________________________________

Delta på gudstjänst

 

Tvätta gärna händerna och håll avstånd till varandra. Ni i samma hushåll vet vad som gäller men håll avstånd till dem du inte träffar så ofta.

Vid frågor kontakta Martin Bengtsson 0708-403234
Varmt välkommen!

Fortsätt gärna att stötta Betlehemskyrkan ekonomiskt

Bankgiro: 239-0128
Plusgiro: 5 03 47-4
Swish: 123 163 9996