Du är inbjuden till BK kyrkkaffe på ZOOM
varje söndag från kl 12.

Du kan ansluta via länk

Klicka här för att ansluta

Du kan även öppna Zoom och logga in med

Mötes ID: 840 572 5705
Kod: bkkaffe

Kan du inte ansluta via länk eller log in kan du ringa in:
+46 850 539 728 Sweden
+46 844 682 488 Sweden
+46 850 163 827 Sweden
+46 850 500 828 Sweden
+46 850 500 829 Sweden
+46 850 520 017 Sweden

Mötes ID: 840 5725 705
Kod: 5016176