Att regelbundet gå på gudstjänst är bra, men vi tror att man som kristen också behöver få en närmare och mer personlig gemenskap med andra kristna än vad man får i gudstjänsten. Därför har vi hemgrupper i Betlehemskyrkan. En hemgrupp är en grupp som träffas hemma hos någon eller i församlingens utrymmen, men syftet är detsamma: Att få en närmare gemenskap med varandra och fördjupas i tron.

Hemgruppsarbetet i Betlehemskyrkan är utformat med utgångspunkt i tre grundpelare: Bönen, Bibeln och Gemenskapen. Vi tror att alla tre är lika viktiga och att vi som kristna växer när vi fördjupar oss i dem. Genom hemgruppen får vi göra det tillsammans med andra kristna.

I Betlehemskyrkan finns en he

mgrupp som träffas varje vecka eller varannan vecka på onsdagkvällar i Hörnrummet. En unga-vuxna grupp träffas varannan söndag efter gudstjänsten kring klockan 14 på Utsikten.

Vill du vara med i en hemgrupp så kan du kontakta vår präst Robert Ojala.