Att regelbundet gå på gudstjänst är bra, men vi tror att man som kristen också behöver få en närmare och mer personlig gemenskap med andra kristna än vad man får i gudstjänsten. Därför har vi hemgrupper i Betlehemskyrkan. En hemgrupp är en grupp som träffas hemma hos någon eller i församlingens utrymme, men syftet är detsamma: Att få en närmare gemenskap med varandra och fördjupas i tron.

Hemgruppsarbetet i Betlehemskyrkan är utformat med utgångspunkt i tre grundpelare: Bönen, Bibeln och Gemenskapen. Vi tror att alla tre är lika viktiga och att vi som kristna växer när vi fördjupar oss i dem. Genom hemgrupperna får vi göra det tillsammans med andra kristna.

Hemgrupperna träffas varje vecka eller varannan vecka. En gång i månaden samlas alla hemgrupper till församlingskväll i Betlehemskyrkan.

Vi är även i uppstartsfas för arbete med kluster, vilket är en missionell gemenskap som samlas kring ett gemensamt intresse (passion), en gemensam typ av individer (people) eller ett gemensamt ställe (place). För närvarande finns det en klustergrupp som arbetar med ensamkommande flyktingar.

Vill du vara med i en hemgrupp eller ett kluster? Välkommen att kontakta vår präst Robert Ojala.