Guds mäktiga verk

5 april, 2021 - Robert Ojala - Gudstjänst - Luk 1:26-38