Betlehemskyrkan är en församling i centrala Stockholm. Vi vill sprida det livsförvandlande budskapet om Jesus, hjälpa människor att följa och efterlikna honom, växa i kärlek till Gud och varandra och tjäna i församlingen och samhället.

Vi tror att alla som vill leva som kristna är kallade att vara med i en församling och att vi tillsammans bygger upp den. Betlehemskyrkan är en del av EFS, som är en fristående rörelse inom Svenska kyrkan. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 

 

Om EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 15 000 människor som är medlemmar i någon av de 360 föreningar och grupper som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. Du kan läsa mer om EFS på www.efs.nu.