I Betlehemskyrkan har vi gudstjänst på svenska varje söndag kl.11.