På söndagar klockan 11 samlas vi till gudstjänst i Betlehemskyrkan, gudstjänsten är församlingens höjdpunkt. Här möts människor från olika generationer och med olika bakgrund för att tillsammans möta den levande Guden. En gudstjänst i Betlehemskyrkan innehåller bibelläsning, predikan, lovsång, psalmer, bön samt nattvard. För barnen ordnar vi söndagsskola varje söndag i tre olika åldersgrupper. Efter gudstjänsten inbjuds alla till fika och gemenskap på våning 6 på Utsikten. Kontakta Betlehemskyrkans präst Robert Ojala för mer info.

Kort historik om Betlehemskyrkan

År 1840 invigdes en äldre kyrkobyggnad vid Hötorget där den andra och tredje Hötorgsskrapan nu står. Den var Sveriges första frikyrkobyggnad och fick namnet Engelska kapellet. Kyrkan hade plats för över tusen personer. På grund av den då gällande konventikelplakatet kunde ingen andlig verksamhet bedrivas där under perioden 1842-51. Kyrkan förblev stängd fram till 1851 då Petrus Magnus Elmblad fick tillstånd att hålla bibelförklaringar.

År 1856 grundades Fosterländska stiftelsen för Evangelii befrämjande (som senare blev Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) under ledning av bland andra Elmblad, Gustaf Fredrik Liljencrantz och Carl Olof Rosenius. Kapellet inköptes och fick namnet Betlehemskyrkan. Rosenius var 1857–67 anställd som predikant i kyrkan och han var aktiv i denna kyrka fram till sin död 1868. Byggnaden revs 1953 i samband med Norrmalmsregleringen då Hötorget omformades. År 1956 invigdes den nya kyrkan i korsningen Luntmakargatan och Rehnsgatan, uppförd efter ritningar av arkitekt Rolf Hagstrand.

Den nya kyrkan rymmer omkring 400 personer och har en orgel med 35 stämmor, tre manualer och backposition, byggd av Starup & Søn, Köpenhamn. Altargobelängen Den heliga staden är komponerad av Sofia Widén. Predikstolen från den gamla kyrkan används än idag.