På söndagar klockan 11 samlas vi till gudstjänst i Betlehemskyrkan och gudstjänsten är församlingens höjdpunkt. Här möts människor från olika generationer och med olika bakgrund för att tillsammans möta den levande Guden. En gudstjänst i Betlehemskyrkan innehåller bibelläsning, predikan, lovsång, psalmer, bön samt nattvard. För barnen ordnar vi söndagsskola varje söndag i tre olika åldersgrupper. Efter gudstjänsten inbjuds alla till fika och gemenskap på våning 6 på Utsikten. Kontakta Betlehemskyrkans präst Robert Ojala för mer info.