I Betlehemskyrkan ordnar vi psalm -och lovsångskvällar en fredag i månaden där vi sjunger och ber tillsammans i kyrkan. Kvällarna avslutas med fika och gemenskap i Roseniussalen.

 

Psalm – och lovsångskvällar i kyrksalen kl. 18.30

 

15 september

13 oktober

10 november

8 december