Musiken är viktig för oss i Betlehemskyrkan då den hjälper oss att uttrycka och gestalta vår tro. Vi tror att bredden berikar, att olika instrument och musikstilar har sin funktion och reflekterar mångafalden i Guds rike.

 

Därför ordnar vi också psalm -och lovsångskvällar en fredag i månaden där vi sjunger och ber tillsammans i Hörnrummet. Efteråt fortsätter kvällarna med fika och gemenskap. Om du vill vara med och sjunga eller spela i vår verksamhet så kontakta gärna vår musikledare!

 

Psalm – och lovsångskvällar i Hörnrummet kl. 18.30

 

13 oktober

10 november

8 december