Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera.

Alla samlingar äger rum på Café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr.  VARMT VÄLKOMNA!

Betlehemskyrkans Israelgrupp/
Tommy, Leif, Lars-Åke och Dagny

Israelgruppens träffar under våren 2024: