Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera. Vi samlas i regel var tredje fredag.

Vårens träffar 2022

Föreläsningsserie med Göran Larsson över temat  ”Frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. (Luk 2:29-32)”.  

Fredagarna den 13, 20 och 27 maj kl.18.00 till 20.00.

Plats: Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr. Obs ingen servering!