Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera.

Höstens träffar 2022

 

Fredagen den 16 september kl.18.00 – 20.00:
Max Federmann, verksamhetschef Keren Kajemet – KKL Israelfonden.
Drömmen om Sion” – den ursprungliga drömmen och hur långt den förverkligats i dagens Israel.

 

Fredagen den 7 oktober kl. 18.00 – 20.00:
Ulf Cahn , generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod.

”De judiska hösthelgerna” – en blandning av glädje, allvar och eftertanke.

 

Fredagen den 21 oktober kl.18.00 – 20.00:
Hans Hansson, överstelöjtnant i Frälsningsarmén.

”Israel och min/vår kristna tro”

 

Alla samlingarna sker på café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr.
Obs! Ingen servering.