Betlehemskyrkans Israelgrupp är en öppen grupp, som samlar kristna från många olika kyrkor och samfund i hela Storstockholm. Intresset för Israel och de kristnas judiska arv förenar kristna över alla samfundsgränser. Våra inbjudna föreläsare belyser ämnen med betoning på sambandet mellan Nya testamentet och den hebreiska bibeln, våra judiska rötter, profetior i Gamla testamentet, antisemitism, landet och folket Israel med mera.

 

 

Hösten 2023

Fredagen 15 september 18.00 – 20.00 
”Jesus och Dödahavsrullarna”.
Robert Ojala, teol.dr. och präst i Betlehemskyrkan.

Fredagen den 6 oktober kl. 18.00 – 20.00:
”Resan”
Max Federmann, verksamhetschef Keren Kajemet – KKL, berättar
om sin senaste resa till Israel.

Fredagen den 27 oktober kl. 18.00 – 20.00:
”Bibeln – vad betyder den för mig?”
Tommy Hagström, Israelgruppen.

17 november 18.00 – 20.00
”Vad betyder Bibeln för en jude?”
Bengt Mosesson, judiska församlingen. I anslutning till Sveriges Kristna Råds söndag ”Rötter och liv”, i år med temat ”Bibeln”

Alla samlingarna äger rum på Café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr.

VARMT VÄLKOMNA!

Betlehemskyrkans Israelgrupp/
Tommy, Leif, Lars-Åke och Dagny