En central del av Betlehemskyrkans gudstjänstliv, bibelundervisning och diakonala arbete är den verksamhet som bedrivs av våra 100-150 eritreanska medlemmar och i huvudsak vänder sig till tigrinjatalande. Varje söndag firas gudstjänst på tigrinja i Petrussalen i Betlehemskyrkan klockan 11. Med dessa regelbundna gudstjänster, ett livaktigt ungdomsarbete, kvinnoträffar, bönesamlingar och andra sociala aktiviteter fyller den eritreanska gemenskapen även en viktig funktion för integrationen av de många, inte minst unga eritreaner som är nyanlända i Sverige. Genom vår tigrinjatalande pastor Fetsum Natnael och andra eritreanska medlemmar har vi i Betlehemskyrkans EFS också täta kontakter med tigrinjatalande på andra håll i Sverige, Norden och även utanför Norden, vilket innebär diakonala insatser långt utöver vår egen missionsförenings upptagningsområde.

Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 11.00

Facebook-sida: https://www.facebook.com/betlehemELC/ 

Vi har bön via Zoom onsdagskvällar och unga vuxna-grupp via Skype. Kontakta pastor Fetsum (bön och gudstjänst)  för information.

Eritreanska kvinnoträffen
Den eritreanska kvinnoträffen äger rum tre till fyra gånger per år i form av en storsamlings- och samtalskväll på tigrinja för kvinnor eller någon enstaka gång för par. Med utgångspunkt i vad Guds ord säger i de bibliska texterna fördjupar sig deltagarna i ämnen som kvinnans identitet, relationen mellan man och hustru i hemmet, föräldrars relation till sina barn, relationen till svärföräldrar och andra nära släktingar eller hur vi kan agera i samspel med samhället omkring oss.

Träff för unga vuxna
Ungdomsgruppen träffas varannan söndag kl. 11. I denna grupp får vi möjlighet att hitta våra gåvor och se dem utvecklas tillsammans med andra. Det kan även dyka upp aktivitetsdagar. Träffarna leds av unga vuxna och har olika gästtalare som kommer för att undervisa.

Om du vill veta mer maila till betlehems.youth@gmail. com eller ring till Elilta Tekeste: 0769-30 45 63

Bakgrund till den eritreanska verksamheten i Betlehemskyrkan
Verksamheten som bedrivs av den eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan har funnits i ca trettio år. Initiativet till detta arbete togs i början av åttiotalet av Eden Haile, som tillsammans med en liten grupp eritreaner från den evangeliska kyrkan i Eritrea började träffas en gång i månaden i Betlehemskyrkan för att ha bibelstudier och bönestunder på tigrinja. Betlehemskyrkan blev den naturliga mötesplatsen i och med den historiska relationen mellan EFS och moderkyrkan i Eritrea. Den här lilla gruppen hade också förmånen att delta i de internationella gudstjänsterna som hölls en gång i månaden i Betlehemskyrkan på den tiden.

Gruppen ansåg snart att tiden mellan de efterlängtade mötena var för lång och bestämde sig för att träffas varje söndag i stället. Därmed började verksamheten inom gruppen att ta form. När verksamheten startade fanns det ingen annan organiserad kyrklig verksamhet riktad till den då växande eritreanska befolkningsgruppen. Den eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan kände då ett ansvar gentemot hela befolkningsgruppen och öppnade dörren till alla och började därmed arbeta ekumeniskt. Detta har varit till stor välsignelse för alla eritreaner i Stockholm, och många har funnit ett hem och gemenskap i Betlehemskyrkan. Våra syskon som kom från andra församlingar ville nå ut till andra och startade så småningom egna verksamheter i andra kyrkor. I dag finns det flera församlingar som har verksamhet riktad till eritreaner.

Verksamheten i den eritreanska gruppen har till stora delar bedrivits på frivillig basis. Araya Ghebreegzihabiher, som gick bort för något år sedan, och Eden Haile har troget tjänat gruppen under alla år, både under perioder som anställda och som frivilliga. Under en period på två år fick den eritreanska gruppen förmånen att ha Ezra Gebremedhin som sin herde. Ezra har fortsatt tjäna gruppen genom regelbundna nattvardsgudstjänster helt frivilligt. Verksamheten har sedan länge letts av en äldstegrupp. Dessa och många andra har fungerat som stöttepelare i denna verksamhet som har betytt oerhört mycket för den eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan och många andra som har kommit i kontakt med den. Under en viss tid bedrev gruppen regelbundna radioprogram på tigrinja, som nådde eritreaner i Stockholmstrakten. Dessa radioprogram sköttes av ungdomarna i gruppen.