Vi samlas till olika aktiviteter för att lära känna varandra och Gud och för att tjäna våra medmänniskor i Stockholm.

Tisdagsträffen

Israelgruppen

Församlingskväll

Hemgrupp

Coffee Corner

Bk ung

Musik

Bidra till vårt musikarbete