Tisdagsträffen är en grupp för daglediga där vi vill se varandra och inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med andakt, sedan fika. Kaffe/te serveras men medtag eget fikabröd. Därefter är det föredrag, sång o musik i kyrksalen.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Välkommen! /Asta Stenlund Werlinder, Tomas Edler

Utifrån rådande omständigheter har Tisdagsträffen har pausat sin verksamhet.

Vårens träffar