På tisdagsträffarna samlas vi på Utsikten kl. 13.00-15.00

Tisdagsträffen är en grupp för daglediga där vi vill se varandra och inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med andakt och fika, därefter är det föredrag och sedan avslutar vi med sång och musik.

 

 

12 mars kl. 13 Elinne Krieg berättar om sina missionsresor i Ukraina och Ryssland

9 april kl. 13 Hans Bratt Hernberg, ny direktor för S:ta Clara kyrka presenterar sig och berättar om arbetet i S:ta Clara

7 maj kl.13 Jan Holmquist berättar om sin jordenruntkryssning på tre månader

4 juni kl.13 Vårfest