Tisdagsträffen samlas fyra tisdagar i höst på Utsikten kl. 13.00.

Tisdagsträffen är en grupp för daglediga där vi vill se varandra och inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med andakt och fika, därefter är det föredrag och sedan avslutar vi med sång och musik.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Varmt välkommen!