Tisdagsträffen är en grupp för daglediga där vi vill se varandra och inspireras, utmanas och uppmuntras. Samlingen börjar med andakt och fika, därefter är det föredrag och sedan avslutar vi med sång och musik i kyrksalen.

Tisdagsträffarna är en viktig form av social gemenskap, där alla som kommer blir sedda. Välkommen! /Asta Stenlund Werlinder, Tomas Edler

Tisdagsträff kl. 13

Den 4 maj ordnar Hammarbykyrkan en utfärdsdag och Betlehemskyrkans daglediga är inbjudna att delta. Mera information kommer senare.