Ungdomssamlingar

Ungdomsgruppen i Betlehemskyrkan vill vara en positiv och kärleksfull mötesplats för ungdomar i Storstockholm. På ungdomssamlingarna har vi undervisning, bibelsamtal, fika och gemenskap. Vi träffas för att fördjupa vår relation till Gud och lära känna Jesus och livet med honom mer. Vi vill också lära känna varandra bättre och fungera som stöd för varandra i den kristna tron.

Ungdomsträffarna sker främst på söndagar kl. 11.

Undervisning på Salt+

Tips: undervisning för ungdomar finns att titta på saltplus.nu

Kontakt

Om du vill haka på någon av våra grupper för ungdomar eller veta mer kontaktar du Christin Söderbacka.

Söndagar kl.11

Ungdomsgruppen för ungdomar från årskurs 9 och uppåt träffas varannan söndag kl. 11.00 i Ungdomsrummet. Samlingarna innehåller bibelundervisning, gemenskap och andakt.

Hur ser samlingarna ut?

På söndagarna börjar vi med att vara med på gudstjänsten på tigrinja eller svenska. Sedan samlas vi i Ungdomsrummet för gemenskap, undervisning och fika.

11-14 år (fr.o.m. 5:an): Vi går igenom röda tråden genom Bibeln. Gruppen ses varje söndag under terminerna (förutom skollov).

15+ (fr.o.m. 9:an): Undervisningen utgår ifrån olika teman för fördjupning i tron. Det kan vara filmer, gästtalare eller annan form av undervisning. Ibland har vi olika happenings med aktiviteter för att lära känna varandra bättre.