Under några onsdagar i höst ordnar vi församlingskväll i Hörnrummet kl. 18.30. Vi börjar kvällen med fika och sedan lyssnar vi till föredrag av olika inbjudna gäster.

Den 14 september kl. 18.30 är det församlingskväll med Louise Gustafsson. Hon kommer att tala över temat ”Vad gör Gud i Sverige/Stockholm idag? Hur kan vi vara med i det som sker?”

Louise arbetar för Ungdom med uppgift i Stockholm, (Youth With A Mission) en världsvid missionsorganisation som är verksam i över 100 länder. Betlehemskyrkan samarbetar med Louise och YWAM Stockholm Shine på fredagkvällar genom Coffee Corner. Målet där är att dela evangeliet med människor på stan genom att bjuda in dem på fika i Hörnrummet.

Välkomna med och lyssna till Louise!

Följande församlingskväll är den 12 oktober kl. 18.30. Gästtalare då är Christoffer Ahlbäck, han kommer att tala över ämnet ”Guds rike i Fader vår”.

Terminens sista församlingskväll är den 16 november kl. 18.30 och då kommer Gustaf Bengtsson att tala över ämnet ”Om skapelsen- Är vi ut vecklade bakterier”.