Stöd vårt arbete

Betlehemskyrkans mål är att fler personer ska få komma till tro och att våra församlingsmedlemmar ska växa i tron så att Guds rike kan främjas. Utan givandet är inte detta arbete möjligt.

Bankgiro

239-0128

Plusgiro

5 03 47-4

Swish

123 163 9996

Betlehemskyrkan är en församling som är beroende av medlemmarnas frivilliga givande. Detta är något som vi är djupt tacksamma för. Givandet behövs för att församlingsarbete ska kunna bedrivas. Det naturliga tillfället att ge en gåva till församlingen har varit vid kollekten under vår gudstjänst på söndagar.

Ett sätt att kunna ge till församlingen utan att kollekt tas upp är att bli en regelbunden givare via autogiro. Alla regelbundna gåvor till församlingen är välkomna och möjliggör att församlingens arbete kan fortsätta.

Vill du bli regelbunden givare gör du det enklast genom att teckna ett autogiro via din bank där du bestämmer vilken summa du vill ge till församlingen varje månad.

Gud välsigne dig och din gåva!