Stöd vårt arbete

Betlehemskyrkans mål är att fler personer ska få komma till tro och att våra församlingsmedlemmar ska växa i tron så att Guds rike kan främjas. Utan givandet är inte detta arbete möjligt.

Bankgiro

239-0128

Plusgiro

5 03 47-4

Swish

123 163 9996

Givandet har sällan varit så angeläget som nu!

Betlehemskyrkan är en församling som är beroende av medlemmarnas frivilliga givande. Detta är något som vi är djupt tacksamma för. Givandet behövs för att församlingsarbete ska kunna bedrivas. Det naturliga tillfället att ge en gåva till församlingen har varit vid kollekten under vår gudstjänst på söndagar. När vi just nu på grund av Covid -19 inte kan samlas fysiskt till gudstjänst medför detta att givandet minskar.

Sedan årsmötet i mars 2020 har ekonomiutskottet tvingats att kraftigt revidera intäkterna från givandet på grund av corona. Ett sätt att kunna ge till församlingen utan att kollekt tas upp är att bli en regelbunden givare via autogiro. Alla regelbundna gåvor till församlingen är välkommet och möjliggör att Betlehemskyrkans viktiga arbete kan få fortsätta även under denna svåra tid.

Vill du bli regelbunden givare gör du det enklast genom att teckna ett autogiro via din bank där du bestämmer vilken summa du vill ge till församlingen varje månad.

Gud välsigne dig och din gåva!